Ehitusinfo

Soo 7

Arhitektuur

 

Hoone renoveerimise ja laiendamise käigus soojustatakse olemasolev vundament, sokkel ja fassaad. Olemasolevad palkseinad ja puitvahelagede kandvad konstruktsioonid säilitatakse. Maja saab uued puidust välisuksed ja kõik korterid saavad uued heli- ja soojapidavad puitaknad. Ehitatakse uus katus, uus gaasikatlamaja koos hoone küttesüsteemiga, elektrisüsteem ning kaasaegne ventilatsioonilahendus. Keldrikorruse elupinnana kasutusele võtuks rajatakse 0 korrusele drenaaž ning olemasoleva vundamendi tugevdamiseks uued lisamüüritised.

Elamus saab olema kuus uut korterit ning hoovis sama arv parkimiskohti. Renoveerimistööde käigus rajatakse aiaga piiratud hoovi sillutuskivist 6-kohaline parkimisala, mänguväljak ja teostatakse haljastus. Üks panipaik soklikorrusel jääb kõigi korterite ühiskasutusse ning kaks panipaika müüakse eraldi.

Vundament. Olemasoleva paekivi sokli vuugid täidetakse ja sokkel puhastatakse. Soklikorruse kasutuselevõtuga rajatakse drenaaž ning olemasoleva vundamendi tugevdamiseks uued lisamüüritised. Vundamendi osale tehakse hüdroisolatsioon maa-aluses osas. Sokli ja vundamendi osa soojustatakse polüstüreeniga. Eluruumides laotakse sissepoole lisaks Aeroc plokist sisemine kiht.

Välisseinad. Maja välisseinte konstruktsiooniks on rõhtpalk, millele lisanduvad soojustus- ja viimistluskihid. Palksein soojustatakse mõlemalt poolt mineraalvillaga. Välisvoodrilaua alla pannakse tuuletõkkeplaat ning kaetakse uue horisontaalse ja vertikaalse laudisega, mis on värvitud ajastutruult (hele- ja tumeroheline). Katusekorruse katuseviilude otsaseinad on puitkarkassiga, vahelt soojustatud mineraalvillaga.

Katus. Rajatakse täiesti uus katus koos kõikide uute katusekonstruktsioonidega. Katus soojustatakse kivivillaga ja katuse katteks on tumehall valtsplekk.

Vahelaed, vaheseinad, hoone sisetrepid.Korrustevahelised olemasolevate vahelaed säilitatakse enamuses. Neile lisatakse sammumüra jäik mineraalvilla kiht ning uus viimistluskiht. Kandvad siseseinad on olemasoleval rõhtpalgil, korterisisesed vaheseinad on metallkarkassil kahekordsetest kipsplaatidest mineraalvillast täidisega. Hoone sisetrepp ehitatakse puidust.

Aknad, uksed. Kõik hoone olemasolevad aknad vahetatakse välja ning uued aknad paigaldatakse välisfassaadilaudisega samasse tasapinda. Aknad on puitraamidel kolmekordse paketiga. Hoone fassaadis taastatakse ajalooline peauks ning selle kohale paigaldatakse varikatus.

Energiaklass. Ei ole nõutud hoonetel, mis asuvad miljööväärtuslikul hoonestusalal.

Ehitusinfo

 

Arendaja ja ehitaja on Everster OÜ. Detailplaneeringu on koostanud OÜ Vainik RM, arhitekt Milvi Vainik.

Ehitusluba nr 1712271/08191. Korterelamu on projekteeritud K2 projekt OÜ poolt, arhitekt Külli Kübbar.

Soo 7 tänavapoolse korterelamu on valmis, Soo 7a hoovimaja valmib 2020 kevadel.

 

Tehnosüsteemid

 

Küttesüsteem. Hoonesse rajatakse oma gaasikatlamaja. Kõikidesse korteritesse on projekteeritud vesipõrandaküte, jaotustorustik asub põrandakonstruktsiooni sees. Igal korteril on individuaalne küttekuluarvestus.

Ventilatsioon. Kortermaja ventilatsioon on lahendatud kahes osas: alumised 5 korterit on lahendatud tsentraalselt plaatsoojusvahetiga ventilatsiooniagregaadiga, katusekorrusel on eraldiseisev plaatsoojusvahetiga ventilatsiooniagregaat. Ventilatsiooni jaotustorustik on projekteeritud lamekanaliga põranda konstruktsioonidesse, kuid väiksemal määral kasutatakse ventilatsiooni jaotustorustikku ka seinte välispiiretes ja lae konstruktsioonides. Sissepuhe on projekteeritud elu- ja magamistubadesse, väljatõmme on sanitaarruumidesse ja kööki. Köökide kubudele on projekteeritud väljavisketorustik, mis juhitakse hoone katusele.

Vesi, kanalisatsioon. Hoone on ühendatud linna vee- ja kanalisatsioonivõrguga, rajatakse uus hoonesisene sooja- ja külmavee süsteem ning uus kanalisatsioonitorustik. Korteritele on projekteeritud kaugloetavad vaheveearvestid soojale ja külmale tarbeveele. Sooja vett saadakse aastaringselt hoone soojussõlmest läbi mahtboileri.

Tugev-ja nõrkvool. Tubades ja esikus on olemas valgustite kaabeldus, samuti sidevõrk. Valgustid paigaldab korteri uus omanik. Korterite arvestid projekteeritakse peakeskusesse. Pistikupesade asukohad vastavalt projektile. Korterite peakaitsme suurus 3*20A.